Цветомир Цветанов - професионален фотограф

ОБЩИ УСЛОВИЯ

Стандартната фотосесия е с продължителност 45 мин и 15 мин почивка. Цената зависи от избрания от вас пакет.

Всички снимки от фотосесията се предоставят за разглеждане в цифров формат /jpg/, като само избраните кадри са с максимално качество.

Грим, прическа, стайлинг, декорация и транспортни разходи не са включени в цената!

Наем на фото студиото 30 лв. на час.

Във всички други случаи не описани конкретно в оферта, фотосесия се заплаща както следва /само избраните кадри/:

Пробни кадри – 0 лв.
от 1 до 10 кадъра – 30 лв. на кадър
от 11 до 25 кадъра – 25 лв. на кадър
над 26 кадъра – 20 лв. на кадър

Обработка на кадър:
от 1 до 10 кадъра – 30 лв. на кадър
от 11 до 25 кадъра – 25 лв. на кадър
над 26 кадъра – 20 лв. на кадър

Под обработка на избран кадър се разбира - цветова калибровка, острота, светлина, контраст, подходящо кропване и премахване на видими дефекти.

Под дълбок ретуш се разбира - корекция и изглаждане на кожа, черно/бяло и ретро, прилагане на ефекти, премахване и добавяне на обекти, колажи, до рисуване и премахване на гънки ... заплаща се отделно от обработката по 150 лв. на час

При снимки извън студио + 150 лв. на час + наем на оборудване.

При снимки върху хартиен фон – зацапания фон се заплаща 55 лв. на линеен метър.

Възможност за ползване и на втори фотограф при отразяване на по мащабни събития или заснемане на събитие от различни гледни точки!

 

Всички права върху снимките принадлежат на техния автор /Фотографа/ и той може да ги ползва за рекламни цели. В случай, че изисквате да се откажа от авторско си право, мога да откажа ангажимента или да договорим допълнителна компенсация!

 

С акта си на поръчване на фотографска услуга, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:

1. Да даде разрешението си да бъде заснеман, а заснетия материал може да бъде използван и без допълнителни парични компенсации от страна на ФОТОГРАФА за представяне на неговата работа.

2. Да защити правото на снимане на ФОТОГРАФА в случай на искове от трети лица, които не са желали да бъдат снимани, но са присъствали на местата за снимане, определени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, тъй като се разбира, че ФОТОГРАФА не може да иска разрешение за заснемане от всеки един гост/посетител.

3. Да изпълнява разпоредбите на Закона за авторското право и сродните му права както при употребата така и при отношения с трети лица, касаещи интелектуалните продукти придобити по силата на настоящите общи условия.

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. Да контролира работата на ФОТОГРАФА по време на различните етапи на изпълнение на поръчката, в рамките на своите възможности и компетентност, без с това да пречи на неговата работа.

2. Да извади неограничен брой копия от предоставените му дигитални изображения за лична употреба.